Photograph
KIF_0866.JPG

Vi startede i Chartres - Gert ankom om torsdagen, Morten og HH om Fredagen. Om Fredagen fik vi en enkelt Leffe.